Městská knihovna Č. Třebová: Smetanova 173, 560 02 Česká Třebová
  • +420 732 756 827
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Z historie knihovny


06. 09. 2023

Spuštění druhého Výdejního boxu na Ústecké ulici

I čtenáři na parníku a Lhotce mají možnost vyzvedávat si objednané dokumenty nonstop.

06. 09. 2023

15. 03. 2023

Spuštění prvního Výdejního boxu na Smetanově ulici

Čtenáři mají možnost vyzvedávat si objednané dokumenty nonstop.

15. 03. 2021

Akceptace plateb kartou

Zavedení možnosti platit kartou na Smetanově ulici i pobočce Parník.

15. 03. 2021

Září 2020

Průkazka v chytrém telefonu

Zavedení služby umožňující přenos čtenářského průkazu do chytrých telefonů. Nejdříve v pilotním provozu, posléze na všech odděleních.

12. 04. 2019

3. místo v soutěži Biblioweb

V soutěži o nejlepší webovou prezentaci knihovny Biblioweb jsme se umístili na krásném bronzovém místě. Získali jsme 3. místo v kategorii knihoven v obcích od 10 do 20 tis. obyvatel.

12. 04. 2019

04. 03. 2019

Nový design webových stránek

Spuštěná nová verze webových stránek.

2018

S knížkou do života

Zapojili jsme se do projektu S knížkou do života (Bookstart).

2018

01. 06. 2018

Dostupnější, rychlejší a bezpečnejší wi-fi

Prostory knihovny na Smetanově ulici pokryty jednolitou sítí. Na některých odděleních je  k dispozici duální provoz (2,4 a 5 GHz). Provoz je spolehlivější a rychlejší.

01.07.2016

Českotřebovské noviny

Knihovna začala ve spolupráci s městem Česká Třebová vydávat informační měsíčník pro občany města.

01.07.2016

21. 03. 2016

Kniha na cestu

V hale českotřebovského nádraží se 21. března 2016 objevilo piano, ze kterého si mohl kdokoli půjčit knihu a číst si ve vlaku nebo v autobuse. Bez registrace a poplatků. A od té doby se pro cestující v pianu-knihovničce stále objevují detektivky, zamilované románky, sci-fi příběhy, pohádky a někdy i odbornější literatura.

01. 04. 2016

Knihovní systém s otevřeným kódem Koha a katalog VuFind pro region

Systémy Koha VuFind jsme nasadili také pro knihovny regionu.

01. 04. 2016

2015

Modernizace pobočky Parník

Na podzim 2015 se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce pobočky Parník. Modernizace se dočkalo oddělení pro dospělé i pro děti. Příjemné prostředí a větší prostor pro čtenáře.

01. 01. 2015

3. změna systému: přechod na knihovní systém s otevřeným kódem Koha a katalog VuFind

Jako první městská knihovna v ČR jsme nasadili do provozu knihovní systém Koha. Ten vznikl v roce 2000 na Novém Zélandě a od té doby se stal nejpoužívanějším na světě. Na jeho implementaci jsme spolupracovali s Městskou knihovnou Ústí nad Orlicí.
Také online katalog stojí na řešení s otevřeným kódem. Jde o systém VuFind.

01. 01. 2015

2014

Modernizace dospělého a dětského oddělení

Nově je oddělení pro děti v přízemí místo bývalé čítárny. Pro děti jsme vytvořili i malé pódium. 1. patro už je pouze pro dospělé.

14.02.2013

Otevření oddělení Teenspace

Otevření oddělení Teenspace. Místo skladu vzniklo nové oddělení pro teenagery. Prostor je útulný jako dětský pokoj, ve kterém nechybí počítače a X-box.

14.02.2013

01.03.2010

Nový web a profil na Facebooku a Biblioweb

Od 1. března máme nový web, profil na Facebooku, Foursquare.
Spuštěn online katalog 2.0 Carmen. Dětský web má zapamatovatelnou adresu: www.detskyweb.net, stejně tak má novou doménu online katalog OPAC 2.0 www.katalogknih.cz

Podařilo se nám uspět znovu v soutěži Biblioweb:  1.místo ve své kategorii (hodnotila odborná porota), 3. místo v internetovém hlasování veřejnosti a 2. místo v celkovém pořadí 39 knihoven.

08. 08. 2008

2. změna systému, automatizace regionu

8. srpna se uskutečnil přechod z knihovnického systému Clavius na Clavius SQL a byla zahájena první etapa automatizovaného regionálního knihovního systému Clavius REKS.

08. 08. 2008

2008

Biblioweb a benchmarking

Knihovna se v roce opět zúčastnila soutěže Biblioweb 2008 a umístila se na 2. místě ve své kategorii a odnesla si celkové vítězství v internetovém hlasování.

Od července do října probíhala rozsáhlá rekonstrukce na pobočce Parník.

Knihovna se také poprvé zapojila do celostátního projektu organizovaného Národní knihovnou NK ČR měřícího výkonnost knihoven: Benchmarking v knihovnách.

2007

1. ročník festivalu Českotřebovský kohoutek

První ročník akce pro rodiny s dětmi v parku Javorka. Divadelní představení, program v parku, projížďky na lodičkách po rybníčku...

2007

2007

Biblioweb 2007 a donášková služba

Další účast v soutěži Biblioweb 2007. 2. místo ve své kategorii a 2. místo v internetovém hlasování.

Byla vytvořena samostatná část webu - dětský web. 

Pro uživatele s omezenou schopností pohybu byla zavedena donášková služba a pravidelné výpůjční dny v Domě s pečovatelskou službou.

2009

Bibblioweb a 3. ročník Českotřebovského kohoutka

Podařilo se nám vyhrát první místo ve své kategorii v soutěži Biblioweb, 2. místo v internetovém hlasování veřejnosti a 3. místo v celkovém pořadí 43 knihoven. Proběhl třetí ročník festivalu Českotřebovský kohoutek.
Proběhla druhá etapa automatizovaného regionálního knihovního systému Clavius REKS.
V tomto roce jsme doplnili další funkcionality a on-line služby pro návštěvníky na webu (zeptejte se online, videogalerie, překlad webu do dalších světových jazyků…atd.)

2009

01. 01. 2006

Webové stránky a Biblioweb

První webové stránky knihovny a katalog poprvé dostupný online.
Knihovna se zúčastnila soutěže Biblioweb 2006 a umístila se na 2. místě ve své kategorii a odnesla si celkové vítězství v internetovém hlasování.

01. 10. 2006

1. Změna knihovního systému

Přechod na systém Clavius, který nahradil LANius od stejnojmenné firmy.

01. 10. 2006

01. 01. 2006

Automatizovaná pobočka Parník

Plně automatizována i pobočka Parník.

2006

Středisková knihovna

Knihovna je pověřena funkci střediskové knihovny. Metodicky řídí 13 obecních knihoven v okolních obcích, obsazených dobrovolnými knihovníky, nakupuje a dodává jim výměnný knihovní fond.

2006

2001

Zřízení čítárny

Zřízena čítárna a studovna v nově získané přízemní místnosti s bezbariérovým přístupem. Dnes je v této místnosti dětské oddělení. Studovna je nyní součástí zvětšeného oddělení pro dospělé.

2001

Hlavní budova kompletně obsluhována knihovním systémem

Knihovní systém obsluhuje obě oddělení na Smetanově ulici.

2001

01. 03. 2000

1. oddělení obsluhované knihovním systémem

Ukončena 1. etapa přechodu na automatizované zpracování knižního fondu a 1. března bylo na prvním (dětském) oddělení spuštěn knihovní systém, který umožnil spravovat výpůjčky elektronicky. Počítač nahradil lístkový katalog. Knihovna tehdy používala knihovní systém LANius.

1998

Připojení knihovny k internetu

Od 2. čtvrtletí roku 1998 je knihovna připojena k internetu.

1998

1991

Stěhování do stávající budovy

V tomto roce se knihovna přestěhovala do nynější budovy. Ta původně sloužila jako dům služeb a kontaktní místo pro kuponovou privatizaci.

1990

Stěhování Parnické pobočky

Knihovna přestěhovala do budovy v Ústecké ulici, kde sídlí dodnes.

1990

1999

Tvorba metadat: retrokonverze

Započal proces elektronické katalogizace titulů ve fondu knihovny. Šlo o převod informací z lístkového katalogu do databáze knihovního systému.

1955

Stěhování do bývalé záložny

V polovině padesátých let se městská knihovna přestěhovala do budovy bývalé Živnostenské záložny na druhé straně náměstí. V této budově sídlila městská knihovna až do roku 1991.
První knihovna na Parníku byla v prostorách dnešní posilovny Za Vodou. Odtud se v 50. letech minulého století přemístila do budovy dnešní cukrárny U Krulišů, kde se používala pouze jedna místnost. V roce 1987 se knihovna rozšířila o další místnost - dnešní prodejna zahradní techniky.

1955

1945

Místní lidová knihovna

V tomto roce přijala městská veřejná knihovna nový název "místní lidová knihovna".

1922

Jiráskova veřejná knihovna a čítárna

Část knihovního fondu této knihovny však byla rozdělena do českých knihoven v okolních obcích, kde byla převaha německého obyvatelstva. K této reorganizaci došlo v průběhu roku 1922. Na podzim roku 1922 byla českotřebovské veřejnosti předána k užívání Jiráskova veřejná knihovna a čítárna. Své první sídlo nalezla v zadní části přízemní budovy státní reálky, vedle tělocvičny, se vstupem ze školního hřiště.
Čtenářům nabízela přibližně 1700 svazků, jejichž počet v průběhu příštího pololetí vzrostlo 240 knih. V počátcích evidovala knihovna okolo 170 čtenářů.
Součástí knihovny byla čítárna s nabídkou řady českých novin a časopisů, revue a žurnálů literárního, kulturního či politického zaměření. K dispozici byly také nejrůznější ročenky, příručky a naučné slovníky. Prvním knihovníkem se stal učitel Antonín Kunst, jenž svěřenou funkci vykonával plných pětadvacet let.

1922

22. 07. 1919

Knihovní zákon

Zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních schválený Národním shromážděním. Zákon byl ovlivněn anglo-americkým knihovnickým zákonodárstvím. Zákon mimo jiné zavedl povinnost zřizovat veřejné knihovny ve všech politických obcích a také povinnost zakládat samostatné menšinové knihovny nebo zvláštní menšinová oddělení tam, kde žilo jinonárodní obyvatelstvo. Podle zákona byly zřizovány knihovní rady jednotlivých knihoven, které měly vliv na jmenování knihovníků a pomocných sil, umístění knihoven, výpůjční řády apod.

1920

Obecní knihovna

Před rokem 1920 vznikla obecní knihovna. Byla umístěna v přízemí tehdejší dívčí školy na náměstí. Před vznikem veřejné knihovny v České Třebové existovaly knihovny v jednotlivých politckých spolcích, řemeslnických sdruženích, byla tu také již zmíněná obecní knihovna. Podle knihovního zákona došlo postupně ke sloučení všech existujících knihoven ve městě. Obecní knihovna byla sloučená s knihovnou zdejšího Sokola, který ji dal okamžitě k dispozici, s řemeslnickou knihovnou, knihovnou strany sociálně demokratické a knihovnou Národní jednoty severočeské.

1920

1874

Vznik Občanské besedy

V roce 1874 se tento spolek přeměnil na Občanskou besedu.

1863

Knihovna Čtenářského spolku

Podle záznamů okresního archívu byla první knihovna v České Třebové založena v roce 1863. Tehdy vznikl Čtenářský spolek, který také vlastnil skromnou knihovnu. 

1863