Městská knihovna Č. Třebová: Smetanova 173, 560 02 Česká Třebová
  • +420 732 756 827
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Půjčování deskových her


Všem registrovaným čtenářům knihovny je k dispozici oblíbená služba – půjčování deskových, karetních, společenských her domů. Hry si mohou zájemci půjčit na dospělém oddělení. Na dětských oddělení a Teenspace jsou k dispozici deskové hry pro půjčení na místě.

  • Čtenář musí dodržovat stanovenou výpůjční dobu.
  • Hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Česká Třebová.
  • Čtenářům mladším 12 let se deskové hry nepůjčují.
  • Před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry.
  • Uživatel je povinen si zkontrolovat, zda je hra v pořádku.
  • Všechny nesrovnalosti prosíme ihned nahlásit u obsluhy knihovny.
  • Hry lze rezervovat.

Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu. Jestliže tak uživatele neučíní, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení (stejný jako u knihovních dokumentů) dle platného ceníku.
V případě poškození či ztráty části společenské hry, bez které je tato hra nefunkční, je uživatel povinen uhradit cenu celé hry (v pravomoci knihovníka). V případě poškození či ztráty předmětu ze hry, který lze dokoupit, je uživatel povinen zajistit náhradu nejpozději do 7 dnů od vrácení hry (dle uvážení knihovníka). V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.

Image
Image
Image